Predškolski odgoj na otoku Rabu datira još iz 1965 godine. U jednoj od učionica Osnovne škole »Vlado Vukušić« boravila je i jedna grupa predškolske djece sa zaposlenim jednim odgojiteljem.

Kako su potrebe za predškolskim odgojem rasle, tako se vrtić 1975. godine preselio u prostor Vile Antoniette, zgrade u staroj jezgri grada, gdje se otvorila još jedna odgojna skupina.

U takvom obliku, dakle još uvijek u sklopu Osnovne škole, predškolski odgoj na Rabu djelovao je narednih dvadesetak godina. Tada je u vrtiću bilo zaposleno pet odgojitelja. Zbog dislociranosti, a jednake potrebe za predškolskim odgojem, 1985. godine otvara se odgojna skupina u Loparu koja u početku djeluje u priručnom prostoru, a od 2001. godine u dijelu novoobnovljene Područne škole Lopar. U Loparu je zaposlen jedan odgojitelj. Gradsko vijeće Grada Raba 26. travnja 1999. godine donijelo je odluku o osnivanju Dječjeg vrtića »Pahuljica«, Rab. Od tog dana Vrtić djeluje kao samostalna ustanova na adresi Gornja ulica 3, dakle još uvijek u prostoru Vile Antoniette s Podružnicom u Loparu.

  • scan1
  • scan2
  • scan3
  • scan4
  • scan5
  • scan6
  • scan7
  • scan8

Već u mjesecu veljači 2001. godine rad Dječjeg vrtića „Pahuljica“ proširuje se za još dvije odgojne skupine, pa je tako bilo upisano stotinjak djece u pet odgojnih skupina. Sukladno povećanju broja djece, povećavao se i broj zaposlenih, pa je vrtić dobio još tri odgojitelja. Zbog neadekvatnosti prostora i nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece već 2005. godine započinje izgradnja novog dječjeg vrtića u Palitu. Nedugo zatim, 03. rujna 2007. godine djeca započinju rad i boravak u novoizgrađenoj zgradi na adresi Palit 135/A. Iste godine i Podružnica Lopar dobiva još jednu odgojnu skupinu. Interes za organiziranim predškolskim odgojem i dalje raste, a približava se i 2013. godina kada je potrebno uskladiti se sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, pa tako Dječji vrtić „Pahuljica“ u mjesecu rujnu 2012. godine otvara Podružnicu Supetarska Draga, gdje su se stvorili uvjeti za još jednu odgojnu skupinu djece, a u rujnu 2018. otvara Podružnicu Banjol s jednom odgojnom skupinom.

Danas Dječji vrtić „Pahuljica“ svoj rad organizira u 14 odgojnih skupina, u prostorima od preko tisuću i pol kvadrata, a zaposleno je 44 djelatnika. Deset odgojnih skupina funkcionira u matičnoj zgradi, dvije u Podružnici Lopar, jedna u Podružnici Supetarska Draga i jedna u Podružnici Banjol. Od deset skupina u matičnoj zgradi, četiri su skupine jasličke te obuhvaćaju djecu od jedne do tri godine cjelodnevnim 10-satnim programom. Šest je vrtićkih skupina koje obuhvaćaju djecu od tri godine pa do polaska u školu, također cjelodnevnim 10-satnim programom. U Podružnici Lopar dvije su vrtićke skupine cjelodnevnog karaktera, a u Podružnici Supetarska Draga i Banjol po jedna vrtićka skupina s cjelodnevnim programom