Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Poslove službenika za informiranje obavlja Vedrana Domaćinović Pičuljan.

 

Kontakti za pristup informacijama:


telefon/fax : 091/6445 203

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

adresa: Palit 135/A , 51280 Rab

 

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama