DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

 

Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

 

SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica 3 izvršitelja/ice

koji je objavljen dana 15. veljače 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

održat će se 26. veljače 2021. s početkom u 11.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Palit 135/A.

 

U postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica provest će se pisana provjera znanja i intervju (razgovor s kandidatima). Provjera znanja bit će iz sljedećih područja:

 

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97,107/07,94/13,98/19)

2. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14

3. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)

4. Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/02,55/06,121/07)

5. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)

6. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91).

 

Kandidati/kinje, su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja).

 

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

 POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

 Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

 ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

 Članak 1.

 Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Ana Sokolić- predsjednik

Tihana Ivančić- član

Kristina Deželjin- član

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 112-07/21-01/08

Ur.broj: 2169-06-21-01-01

Rab, 23. veljače 2021.

 

ravnateljica:

Sanja Grozdanić