Organizacija

Dječji vrtić Pahuljica organiziran je u deset odgojnih skupina, od čega su četiri jasličke i šest vrtićkih. U jasličkim skupinama provodi se cjelodnevni 10 – satni program.

U jednoj se vrtićkoj skupini provodi poludnevni 6-satni program, a u ostalima cjelodnevni 10-satni program. Djeca u vrtiću mogu boraviti od 6,30 sati do 16,30 sati. Prijem djece u vrtić odvija se do najkasnije 8,30 sati, a nakon toga glavna ulazna vrata se zaključavaju.

U Podružnici Lopar formirane su dvije odgojne skupine u kojima se provodi poludnevni program. Djeca borave u vrtiću od 7.30 do 13.30 sati. Prijem djece se odvija do 8.30 sati.

U Podružnici Supetarska Draga formirana je jedna odgojna skupina u kojima se provodi cjelodnevni program. Djeca u vrtiću borave od 6,30 do 16,30 sati. Prijem djece se odvija do 8.30 sati.

Za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika anketiraju se potrebe roditelja za boravkom djece u vrtiću te se sukladno tome organiziraju dežurne skupine, dok se ostale skupine zatvaraju.

U ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz) rad se organizira sukladno broju djece. Zbog smanjenog broja djece, neke se skupine spajaju. U Podružnici Lopar, zbog veće zaposlenosti roditelja u ljetnim mjesecima, a sukladno anketi o potrebama roditelja za boravkom djece u vrtiću, organizira se desetosatni program.