Dokumenti

Dokumenti i akti vrtića

Statut

Izvješće 2013-2014

Plan i program 2014 / 2015

 

Pristup informacijama

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB omogućio je pravo na pristup informacijama prema

ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13)

 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. 

Dječji vrtić Pahuljica Rab može ograničiti pristup informacijama sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

1. Pisani zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

§  na adresu: Dječji vrtić Pahuljica, Rab

                   Palit 135/A

                   51 280 Rab

§  putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

§  faksom: 051/724-224

§  zahtjev se može predati u uredu pedagoga Dječjeg vrtića Pahuljica, Rab

2. Usmeni zahtjev za pristup informacijama primit će na zapisnik službenik za informiranje:

§  telefonom na sljedeći broj: (051) 777-115

§  osobno u uredu pedagoga Dječjeg vrtića Pahuljica: srijedom od 10,30 do 16,30 sati te ostalim radnim danima Vrtića u vremenu od 08,00 do 14,00 sati. 

Službenik za informiranje:

Vedrana Domaćinović, pedagog

Tel: 051/777-115

Fax: 051/724-224

 

Zahtjev za pristup informacijama

Odluke o imenovanju

Pravilnik

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija