Programi

REDOVITI PROGRAMI

Redoviti program namijenjen je djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić nužan kako bi mogli obavljati svoj posao, a odvija se kao: · cjelodnevni 10-satni program za djecu vrtićke dobi · cjelodnevni 10-satni program za djecu jasličke dobi · poludnevni 6-satni program za djecu vrtićke dobi

Opširnije...

Organizacija

Dječji vrtić Pahuljica organiziran je u deset odgojnih skupina, od čega su četiri jasličke i šest vrtićkih. U jasličkim skupinama provodi se cjelodnevni 10 – satni program.

Opširnije...

Zaposlenici vrtića

RAVNATELJICA: Sanja Grozdanić, odgajatelj predškolske djece

Opširnije...

Povijest vrtića

Dječji vrtić PahuljicaPredškolski odgoj na otoku Rabu datira još iz 1965 godine. U jednoj od učionica Osnovne škole »Vlado Vukušić« boravila je i jedna grupa predškolske djece sa zaposlenim jednim odgojiteljem.

Opširnije...

Potkategorije