Srijeda, 18 Rujan 2019 09:51

Obavijest o početku programa predškole u 2019./2020.

U utorak, 24. rujna 2019., u 15:30 održat će se roditeljski sastanak za roditelje djece koja će u pedagoškoj godini 2019./2020. pohađati Program predškole (odnosi se samo na roditelje djece koja nisu polaznici dječjeg vrtića).

Program predškole započet će 1. listopada. 2019.