Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  i  94/13) dana 29.11.2017. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje

                                   

NATJEČAJ

 

SPREMAČ/ICA   - 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme, 20 sati tjedno

 

                           

Uvjeti : 

        Završeno osnovnoškolsko obrazovanje

   

Prijavi je potrebno priložiti:

-          dokaz o završenoj osnovnoj školi

-          životopis

-          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana izlaska natječaja (kazneni i prekršajni sud)

-          domovnicu (original ili ovjereni preslik)

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj, ne otvarati“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  nijednu  ponudu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.