DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

U postupku natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice pisana provjera znanja bit će iz sljedećih područja:

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97,107/07,94/13,98/19)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/02,55/06,121/07)
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91).

 

U postupku natječaja za radno mjesto pedagog/inja pripravnik/ica pisana provjera znanja bit će iz sljedećih područja:

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj10/97,107/07,94/13,98/19)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)

 

O danu i satu održavanja pisane provjere znanja kandidati/kinje bit će obaviješteni putem web stranice Dječjeg vrtića „Pahuljica” www.dvp.hr

 

Intervju (razgovor s kandidatima) održati će se isti dan.

 

Kandidati/kinje, su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja).

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

Članak 1.

 

 Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

 1. Zvonko Puljar Matić- predsjednik
 2. Ana Sokolić- član
 3. Tihana Ivančić- član

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 601-02/20-01/15

Ur.broj: 2169-06- 20-01-01

Rab, 30. studeni 2020.

 

 

ravnateljica:

Sanja Grozdanić