Još tijekom ljeta su nam se u sobi pridružila nova djeca tako da nismo imali nikakvih adaptacija. Promijenili smo centre po sobi te su se djeca brzo navikla na novi prostor. Imali smo dosta tjelesnih aktivnosti u dvorani te kod boravka na zraku. Koristili smo lijepo vrijeme da djeca što vise borave vani. Promatrali smo prirodu, biljke, vrijeme. Gledali smo boje jeseni na listovima, promatrali nebo te pričali o pticama koje sele polako u toplije krajeve. Saznali smo nešto o novom godišnjem sobu. Dječaci su i dalje bili zainteresirani za ribe i život u moru te smo nastavili s prikupljanjem knjiga, časopisa, postera na tu temu. U sobi su se djeca najduže zadržavala u likovnom centru, puno su crtala, bojala i rezala te lijepila.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7