Jesen je stigla i na naš otok. Slušajući priču Jesenska košara, odlučili smo i sami napraviti svoju. Djeca su donosila razno jesensko voće iz svoga vrta koje smo onda zajedno degustirali i radili voćne napitke. Odlazili smo u šetnje gdje smo sakupljali jesenske plodove. Promatrajući prirodu uočili smo gljive koje su kod nas pobudile velik interes te smo počeli istraživati o njima. Proslavili smo 3 rođendana i obilježili dan kolektivne sadnje drveća; u suradnji sa Dundovom posadili smo stabalca bora.

  • viber_slika_2019-11-18_12-49-14
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-16
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-18
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-19
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-21
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-22
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-23
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-24
  • viber_slika_2019-11-18_12-49-25