Početak programa predškole

U listopadu je započeo Program predškole za djecu u godini pred polazak u školu koja ne pohađaju vrtić. Osamnaestero predškolaca svakodnevno u popodnevnim satima u trajanju od dva sata boravi u vrtiću u prostoru namijenjenom upravo odvijanju ovog programa.

Opširnije...